szombat, július 18, 2009

Egy Ige és egy vers"Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet,
így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem

szívéhez és hirdessétek néki,
hogy vége van nyomorúságának,
hogy bűne megbocsáttatott,
hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr
keze minden bűneiért" Ézsa.40,1-2

Dsida Jenő
Menni kellene házról házra

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelkeket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni!

Nincsenek megjegyzések: