hétfő, június 27, 2011

Egy ige és egy gondolat

"Az Isten a kevélyeknek ellenük

áll,az alázatosaknak pedig

kegyelmet ad.

Engedelmeskedjetek azért az

Istennek, de álljatok ellene

az ördögnek , és elfut tőletek.

Közeledjetek az Istenhez és

közeledni fog hozzátok.

Tisztítsátok meg kezeteket,

ti bűnösök, és szenteljétek

meg szíveteket, ti kétszínüek."

Jakab levele 4,6b-8
"Csodálkozva szoktuk kérdezni:

Miért vagyunk olyan hatástalanok

mi, reformátusok? Vannak válaszaink,

érveink, mentegetőzéseink... Isten

válasza az, hogy a nagy próbák,

a döntő útelágazások, a kibírható

kísértések idején a világ barátságát

keresték sokat egyházunk tagjai

közül.

Lepaktálásokkal, megalkuvásokkal

megnyertük a világ pillantnyi

kegyét, s elvesztettük az Isten

megtartó áldását.

A történelem egyetlen korszakában

sincs haszon egy,a világgal cinkosan

összekacsintó vallásosságból,

de mindenkor pótolhatatlanok az

olyan keresztyének, akiknek az

Istenre hangolt életéből egy

egész világot átalakító, megújító

hatások áradnak ki."

Ifj. Fekete Károly: Jakab apostol

levelének magyarázata 98-99 old.

Nincsenek megjegyzések: