szerda, június 08, 2011

Felvételi az APAFI MIHÁLY REFORMÁTUS EGYETEMI KOLLÉGIUMBA.

Felvételi felhívás a 2011-2012-es tanévre

Az Erdélyi Református Egyházkerület - Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium Kura­tó­ri­u­ma felvételt hirdet keresztyén diákok számára az

APAFI MIHÁLY REFORMÁTUS EGYETEMI KOLLÉGIUMBA.

Kolozsváron a belvárosban, csendes környezetben lévö épületében, 90 diák nyerhet elhelyezést kényelmes apartmanszerüen kialakított két, három, ill. négy ágyas szobákban.

A kollégium a jó tanulmányi eredménnyel, egyetemi vagy föiskolai képzésben résztvevö hallgatók keresztyéni szellemiségü közismereti képzéséhez kíván hozzájárulni. A kollégiumi bentlakás kö­ve­telmények, feladatok teljesítésével jár, melyek célja, hogy a hallgatók szervezett programok keretében hitbéli, közismereti-, és nyelvtudásukat gyarapítsák.

Kollégiumi tagságra pályázhatnak:

- a felsöoktatási képzésben részesülö egyetemi vagy föiskolai keresztyén hallgatók, akik az elmúlt tan­év­ben legalább 50 kreditet teljesítettek;
- a 2011-ben érettségizett és sikeres felvételit nyert elsöéves hallgatók;
- a sikeres magiszteri vizsgát tett hallgatók.

A felvételi jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- a kollégium honlapjáról www.apafi.ro letölthetö ("Letölthetö ürlapok " menüpont alatt), kitöltött és aláírt jelentkezési lap;
- 1 db. igazolványkép;
- a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat másolata; vagy
- a 2011-ben érettségizetteknél az érettségi és a felvételi eredménye (amennyiben a leadási határ­idöig a felvételi eredmény még nem lenne kifüggesztve, a sikeres felvételi bizonyitékát a meghallgatás nap­ján feltétlenül le kell adni);
- a felsöoktatási képzésben való részvételröl szóló okirat (index) másolata;
- magiszterek, esetén egyetemi oklevelük másolata, a magiszteri is­ko­lá­ba való felvételük igazolása, szakdolgozatuk, valamint témájuk rövid ismertetése;
- 1 oldalas kézzel írott önéletrajz;
- gyülekezeti lelkészi v. kollégiumi lelkész (Református Kollégiumot végzettek számára) aján­lás­a;
- személyi igazolvány másolata

Az iratokat (pl. érettségi bizonyitvány) nem eredetiben kérjük, viszont minden fénymásolatra kérjük ráírni: "A másolat hitelességét igazolom" + aláírás.

A felsorolt dokumentumokat, iratgyüjtöben lefüzve, ajánlott levélben vagy személyesen kérjük cí­mün­kre – Colegiul Univ. Reformat Apafi Mihály; 400124 Cluj Napoca; Piata Avram Iancu 14 – elküldeni.

A jelentkezés beérkezési határideje: 2011. július 18.

Felvételi Bizottság megalakulása és a jelöltek elsö rangsorolása: 2011. július 20.

A felvételi meghallgatással kapcsolatos idöbeosztások emailban való kiközlése: 2011. július 21.

Felvételi meghallgatás ideje: 2011. július 26. (Figyelem, a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra!)

A Felvételi Bizottság döntéséröl minden jelentkezöt emailben értesítünk, 2011. aug. 1-10 között.

További információk a 0735-402001-es telefonszámon, munkanapokon 09-15 óra között igényelhetök, vagy az apafikoll@gmail.com címen.

Szabó Mihály
református lelkipásztor, szociológus

rendszergazda
Erdélyi Református Egyházkerület

E-mail: misi@reformatus.ro

Nincsenek megjegyzések: