vasárnap, április 29, 2012

Április 22, Vasárnap5Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" 16Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!" 17Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én juhaimat! 18Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod." 19Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: "Kövess engem!" Jn.21,15-19

"Ebben a párbeszédben benne van Péter egész életrajza, s a párhuzamokat minden bizonnyal ő is észrevette: Cezárea Filippi egykori hitvallás és a mostani, a pár nappal azelőtti fogadkozás és a mostani vallomás, az embereket fogsz és a legeltesd juhaimat, a háromszori tagadás és a háromszori kérdés között. Vajon eddigi életünkből következtethetünk a jövendőre, vajon a jövő méhe, a múlt ismétlődik megint, ami bűn, fogadkozás, hitvallás volt, az ezutáni sorsunkban? Nem, a jövendőnket nem a múltunkból érthetjük meg, mert itt Péter egész elkövetkezendő élete, személyes sorsa és szolgálata a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozásból nő ki." Kozma Zsolt

Nincsenek megjegyzések: