csütörtök, június 07, 2012


Felhívás

            A hazaszeretet – esetünkben szűkebb hazánk, Erdély – és nemzetünk szeretete mindig kötelesség marad számunkra. Ehhez hozzátartozik a család, illetve a vallási, felekezeti közösség szeretete is. Ahogyan itt a földön, úgy a „fenti”, közös haza esetében is „polgárjogunk” részesedni annak élményében. Ezért azonban tennünk kell, mert nemcsak jogaink, kötelességeink is vannak. Mindenkinek – a földnek, az országnak, Erdélynek, a településeknek abból a kis zugából, ahol övéivel gyökeret vert, ahol megkeresi mindennapi kenyerét, ahol tanulmányait végzi, ahol szolgálja Istent és hittestvéreit – eleget kell tennie hazafias kötelességeinek, senki nem lehet közömbös közös sorsunk alakulása iránt.
            Mindezért úgy hisszük, lelkiismereti kötelességünk ott lenni, ahol rólunk döntenek. Bátorítjuk, kérjük a híveket, minden magyar testvérünket, hogy június 10-én mindenképpen menjen el szavazni. Lelkiismerete és meggyőződése szerint mindenki szavazzon a magyar nemzeti közösség érdekeit, törekvéseit felvállaló, eltökélt magyar személyekre és szervezetekre.


Kolozsvár, 2012. június 1.


Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke

Bálint-Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Kovács Sándor, a Kolozs–Dobokai Római Katolikus egyházmegye főesperese


Nincsenek megjegyzések: