vasárnap, június 16, 2013

"Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett." 

          Jézus döntését egy imádságban átvirrasztott éjszaka előzi meg. Mi általában elhatározunk valamit, aztán kérjük rá Isten áldását. Ha nagyon rossz a választás, akkor még imádkozni is hajlandóak vagyunk. Egyházi választásaink előtt is sokkal több a szervezkedés, mint az imádság. Döntéseink, útirányunk a Jézus Krisztus hívásán és a szüntelen való imádkozáson alapuljanak.
          Az Ő elhívását, kihívó szavát hallhatjuk a Szentírásban, de életünk eseményeiben is. Bethlen Kata számára élete eseményei is Krisztusra vezérlő mesterré lettek. Így ír erről:

"Ezen bölcs, nagy hatalmú, igen szent és igaz ítéletű Istennek tetszett az én sok és megszámlálhatatlan nagy bűneimért az én életemet is egész gyermekségemtől fogva mind ez ideig, sok nyavalyák és igen nehéz keresztek alá rekeszteni, annyira, hogy elfolyt életemben ritkán engedett csak pihenést is vennem. Sőt, midőn egyik keresztemet könnyebbítette is, és azt gondoltam, immár megszűnt, hogy erőt végyek, akkor más, és újabb s terhesebb keresztet bocsátott erőtelen vállaimra. Jól vagyon, édesatyám, édes Istenem, hogy engemet ez világgal elereszkednem nem engedtél; ezután is légyen meg mint mennyen, földön, úgy szintén énkörnyülöttem is szent akaratod. Vidd végbe, valamelyek szent felségednek tetszenek, csakhogy drága kegyelmedet éntőlem el ne végyed, hanem adj elégséges erőt, hadd viselhessem szent akaratod szerént mindenekben magamat, és békességes tűréssel hordozhassam keresztemnek súlyos terhét."

A világgal "elereszkedni" nem hagyott ember meghallotta már Isten hívását, és ezért dícséri az Urat, aki "kihívott minden népből egy lelki népet itt, kit egy Úr, egy keresztség, és egy hit egyesít." (421.ének)

Nincsenek megjegyzések: