vasárnap, január 19, 2014

Vasárnap reggel"És lőn másnap, mikor ők a hegyről leszállottak, sok nép méne elébe.
  És ímé egy a sokaság közül felkiálta, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nékem egyetlen egyem: És ímé a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt.  És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.  Felelvén pedig Jézus, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat! A míg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyjának.
  Elálmélkodának pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején. Mikor pedig mindnyájan csodálkozának mind azokon, a miket Jézus cselekedék, monda az ő tanítványainak: Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket: Mert az embernek Fia az emberek kezébe fog adatni.
  De ők nem érték e mondást, és el vala rejtve előlük, hogy ne értsék azt; és féltek őt megkérdezni e mondás felől." Lk.9,37-45


          Rövid időre maradtak magukra a tanítványok, de ez is elég arra, hogy megtapasztalják tehetetlenségüket Jézus nélkül. Tehetetlenségünk, erőteleneségünk sokszor megtapasztalt ténye komoly önvizsgálatra indít: "A lelkész is vessen számot magával, miért tud oly kevésre menni hivatalában."- olvastam egy régi bibliamagyarázatban.
          A kemény szavak ellenére örömhír ez az ige, hiszen előremutat Jézus szenvedésére, és mindarra ami az Ő halála és feltámadásának a következménye és ajándéka lesz. Az akkori tanítványok nem mertek kérdezni, pedig szabadott volna. Nekünk pedig nem csak kérdezni szabad, hanem hálát is adhatunk, hogy a mennybe ment Krisztus nem hagyott magunkra, sőt "Szentlelke által mibelénk, az ő tagjaiba mennyei ajándékot áraszt" (Heidelbergi Káté). Hadd legyen a ma kapott ajándék alkalmas arra, hogy a hozzánk forduló emberek ne távozzanak csalódottan tőlünk.
Nincsenek megjegyzések: