vasárnap, március 23, 2014

Vasárnap reggelEgyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a Sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol.”
                                                  Lukács evangéliuma 11,14-23

"Embersegítési szándékunkban, de hitünk igazolására is, vagy éppen Isten védelmének érdekében, azt kérjük sokszor tőle: gyógyítson meg minden beteget, pusztítsa el mennyből jövő tűzzel a samaritánus várost, égesse meg a konkolyt. De ilyen lenyűgöző varázsjel nem adatik számunkra, s tovább kell élnünk egy olyan világban, amelyben van gonosz és ennek ártó démonai hatnak. Tovább kell imádkoznunk a "jöjjön el a te országod... szabadíts meg a gonosztól" kéréseit- s meg kell elégednünk azzal, hogy Isten ujjnyi jeleként meggyógyul egy beteg, ártalmatlanná válik egy pusztító szándék, megszelidül egy vad indulat. A hitnek meg kell látnia ezekben a kis jelekben Isten kiteljesedő hatalmát." 
 Kozma Zsolt: Alkalmas és alkalmatlan időben, 257.o

Nincsenek megjegyzések: