vasárnap, június 07, 2009

“Nektek szól ez az ígéret és a ti gyermekeiteknek”

“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának” olvassuk az Apostolok Cselekedetei 2 részének első versében.
Szép, ünnepre hívó és bíztató szavaknak tünnek az idézett igevers szavai. A pünkösd napja, azaz a húsvét utáni ötvenedik nap a zsidók számára ünnep volt: a “hetek” vagy másképpen az aratás ünnepe. Mintegy 1500 kilométeres körzetből zarándokoltak el ilyenkor Jeruzsálembe a hithű zsidók. Szépen ír róluk az Apostok Csekedeteinek könyve: “egy akarattal együtt valának”. Hogy közülük hányan voltak olyanok, akik Istennel való közösségben akartak ünnepelni, hányan, akik egészen másfajta okból jöttek Jeruzsálembe, hányan akik nem ismerték Istent, hányan, akik ünnepi turizmus okából érkeztek kikapcsolódásra, azt legfeljebb csak találgathatjuk. Mindenesetre elég vegyes képet tükröz az írás ezzel kapcsolatban.
Az ünnep és a hozzá fűződő ígéret mindenkihez szólt. Sokak számára elveszett a lényeg, talán megmaradt a rokonokkal, barátokkal való találkozás öröme. Mi is ismerjük az ünnepeknek ezt a lázát. Örvendünk a szabad napnak (amikor adnak), annak, hogy együtt lehetünk a családdal, hogy elmehetünk kirándulni és még sok más dolognak, amiknek máskor is örülhetnénk. Próbálunk örömet csempészni a szürke hétköznapokba.
Ünnepre mentek, sokan örömtelenül. Isten úgy jött és jön segítségünkre, hogy az igazi öröm forrásával ajándékoz meg . Az összegyült tömeg ünneplése nem az, aminek indult, azaz Isten akaratából egészen másként folytatódott, mint ahogy elkezdődött. Mert Isten kitöltötte Lelkét azokra akik ott voltak, és igazi örömmel ajándékozta meg az ottlevőket. Ünnepeink eltávolodtak Istentől. Csak találgathatjuk, hogy hány embernek jelenti az Istennel való közösségnek keresését az ünnep. Hányan vannak olyanok, akik számára a pünkösd ünnepe a Szentlélek kitöltésének az ünnepe és nem egy újabb alkalom a mulatozásra? Mert örömet keresnek, mert örömet keresünk…
És mert sokan valódi örömet szeretnénk ezért az ünnep zajában vagy csendjében halljuk meg Péter apostol szavin keresztül Isten hívogató szavát: ” Nektek szól ez az ígéret és a ti gyermekeiteknek”. Nektek ígéri Isten azt az örömöt amire nem is számítottatok, ami ingyen van és kiárad a Szentlélek ajándékaképpen. S.A.

Nincsenek megjegyzések: