vasárnap, december 02, 2012

Adventre

Mária éneke

"6Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,  50irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.  51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  53Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. 54Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,  55amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."  56Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába." Lukács evangéliuma 1,46-56

       Mindig úgy éreztem, hogy nem jó a verseket elemezni. Jobb lenne verset írni. Vagy ha nem tudunk írni, akkor csendesen odahallgatva ízlelgetni a nyelv borát.

      Mária énekel. Erre fokozottan érvényes az "elemzés" tilalma. Szabad ugyan elemezni, de jobb énekelni. Meglátni azt, Aki őt "dalra fakasztotta", Aki "reá tekintett". Mária "megalázott voltára" tekintett, az Ő népére is ugyanakkor, tehetetlen, bűnös állapotunkra is, ahogyan az egyik énekünk is szól: "Megszáná az Úr estünket, felöltözé por testünket...". Nem szólóének ez, még akkor sem, ha a Mária által megtapasztalt kegyelem egyszeri és megismételhetetlen.                   Maga Jézus bíztat arra, hogy beállhatunk azok sorába, akik vele együtt boldogok, Istenről énekelnek:
 "27Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá: "Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak!" 28Erre ő így felelt: "De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják."
Boldog volt Mária, de még boldogabbak, akik Isten szavát hallva engedelmes életét élve várják és befogadják őt, aki "jön minket megváltani".


Nincsenek megjegyzések: