szerda, december 05, 2012


KÖRLEVÉL

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteihez
a 2012. december 9-i választásokkal kapcsolatban

A 2012-2016 időszakra néző parlamenti választások küszöbén, tisztelettel emlékeztetem az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztorait, presbitereit és gyülekezeteinek tagjait, hogy a szavazati jog drága áron megszerzett kiváltságunk, annak gyakorlása pedig, becsületbeli kötelességünk. Olyan politikai eszköz kezünkben, amellyel népünkhöz és közösségünkhöz való felelősségteljes tartozásunkat kifejezésre juttathatjuk és nemzetünk számára a parlamenti képviseletet biztosíthatjuk.

A Romániai Református Egyház Zsinatának 2004. szeptember 30-án kelt Állásfoglalása egyértelműen megfogalmazza, hogy egyházunk elvárja az őt képviselni hivatott politikai erőktől és politikusoktól, hogy ragaszkodjanak a keresztyén hit és erkölcs értékrendjéhez, védelmezzék egyházunk felekezeti hagyományait, következetesen és megalkuvás nélkül képviseljék magyarságunk érdekeit.

magyar közösségünk számára, különösen a jelenlegi megosztottságban, elengedhetetlenül fontos lenne a parlamenti képviselet, ezért bátorítom és kérem egyházkerületünk lelkipásztorait, presbitereit, és gyülekezeti tagjait, hogy december 9-én tekintsék kötelezőnek a választásokon való megjelenést, erre másokat is buzdítsanak, és lelkiismeretük szerint szavazzanak arra a jelöltre, aki megítélésük szerint méltóképpen fogja felvállalni és gyakorolni népünk és egyházunk javának szolgálatát.

Kolozsvár, 2012. december 3-án


                              Dr. Pap Géza                                                                      
püspök                                            

Nincsenek megjegyzések: