vasárnap, február 23, 2014

Vasárnap reggel    Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” Ő pedig ezt mondta nekik: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. 
                                   Lukács 10,17-20

          Jézushoz kell visszamenni a tanítványnak örömeivel és kudarcaival egyaránt. A sikertelenségben, elkeseredettségben még el-elsírjuk magunkat és hajlandóak vagyunk a segítség kérésére és elfogadására. Az öröm, a siker azonban szárnyakat ad: nem csak nagy lendületet a munkához, hanem néha egészen messze "szárnyalhatunk" attól, aki a megbízást adta. A siker mámorában magunknak tulajdonítjuk azt, amit megvalósítottunk. Ha magunkra maradunk a sikerben, az elkerülhetetlen megpróbáltatás vagy kudarc esetén is teljesen magunkénak érezzük majd a bukást is. Jézus tudja ezt. Ettől akarja megóvni tanítványait. Sikereiken, "karierrjükön" kívül helyezi örömük forrását. Életük Istennél számontartott élet, az Ő számára fontos és kedves: függetlenül az elért eredményektől. Így már a teljesítmény kényszere nélkül fordulhatnak oda azok fele akikhez Jézus küldte őket, örömmel hordozva a szolgálat terhét és gyönyörűségét, a kitörölhetetlen igéret birtokában:  "Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből(...)" Jel 3,5

Nincsenek megjegyzések: